ری گیری شمرون

اولین آزمایشگاه عیارسنجی طلا و نقره
در منطقه شمیرانات

با بیش از 12 سال سابقه اجراییدارای مجوز رسمی از اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات

ری گیری طلا

ری گیری طلا

عیارسنجی نقره

عیارسنجی نقره

آزمایشگاه طلا

آزمایشگاه طلا

طلای شمش

طلای شمش

خدمات ریگیری طلا و نقره به روش کوپلاسیون و ذوب قلیاییخدمات ما شامل ری گیری طلا, ری گیری نقره, ریگیری طلا به روش کوپلاسیون , ری گیری نقره به روش کوپلاسیون , ری گیری طلا به روش ذوب قلیایی , ری گیری نقره به روش ذوب قلیایی , تعویض طلای دارای عیار با شمش , جداسازی طلا از خاک , ذوب طلای آب شده با کمترین میزان کسر با دستگاه ذوب القایی , آزمایشگاه عیارسنجی و ریگیری طلا و نقره به روش کوپلاسیون , تعویض طلای شکن , تعویض طلا با شمش , جداسازی طلا از خاک , انگ طلا , طلای آب شده , ذوب طلا با کمترین میزان کسر با دستگاه ذوب القایی که زیر نظر مستقیم اتحادیه شمیرانات می باشد.

ذوب طلا با کمترین میزان کسر با دستگاه ذوب القایی


زیر نظر مستقیم اتحادیه طلا و جواهر و ساعت شمیراناتآزمایشگاه ریگیری و عیارسنجی طلا در شمیرانات


تعویض طلای دارای عیار با شمش


ری گیری شمیرانات با مدیریت مهندس مهدی حبیبی اولین آزمایشگاه عیارسنجی طلا و نقره در منطقه شمیرانات با بیش از 12 سال سابقه اجرایی در زمینه ریگیری طلا و ریگیری نقره دارای مجوز رسمی از اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات که زیر نظر مستقیم اتحادیه طلا و جواهر و ساعت شمیرانات می باشد.

خدمات ما شامل ری گیری طلا, ری گیری نقره, ریگیری طلا به روش کوپلاسیون , ری گیری نقره به روش کوپلاسیون , ری گیری طلا به روش ذوب قلیایی , آزمایشگاه عیارسنجی ری گیری نقره به روش ذوب قلیایی , تعویض طلای دارای عیار با شمش , جداسازی طلا از خاک , ذوب طلای آب شده با کمترین میزان کسر با دستگاه ذوب القایی , آزمایشگاه ریگیری طلا و نقره به روش کوپلاسیون , تعویض طلای شکن , آزمایشگاه تعویض طلا با شمش , جداسازی طلا از خاک , انگ طلا , آزمایشگاه عیارسنجی طلای آب شده , ذوب طلا با کمترین میزان کسر با دستگاه ذوب القایی که زیر نظر مستقیم اتحادیه شمیرانات و با مدیریت مهندس مهدی حبیبی می باشد.پیام خود را ارسال نمایید

لطفا سوالات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.با مدیریت مهندس مهدی حبیبی

تلفن : 22712479 021   


22712479 021